Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Demokratyzacja w SBM STOKŁOSY

20-03-2024 22:26 | Autor: Andrzej Rogiński
SBM STOKŁOSY ma nowy statut, który jest istotnym krokiem w kierunku jej demokratyzacji, znacząco poszerzającym podmiotowość członków Spółdzielni w stosunku do jej organów. Proces zmian w Spółdzielni trwa już drugi rok. Zaczęło się od przywrócenia zasady kolegialności w działaniu Zarządu, a w celu poprawy komunikacji z członkami Spółdzielni uruchomiono wydawanie kwartalnika „Nasze Stokłosy”. Nastąpiła też zmiana stylu pracy Rady Nadzorczej. Na stronie internetowej Spółdzielni publikowane są terminy i planowane tematy posiedzeń Rady oraz podjęte przez nią decyzje. Regularnie odbywają się dyżury członków Rady.

W czerwcu 2023 r. Walne Zgromadzenie uchwaliło kierunki rozwoju Spółdzielni na lata 2023-2027. Postanowiono zwiększyć wpływ członków na procesy decyzyjne w Spółdzielni m. in. poprzez rozwijanie sieci Komitetów Domowych. Komitety te – jako statutowe organy Spółdzielni – zapewniają bezpośredni udział członków w identyfikacji problemów i potrzeb nieruchomości, którą zamieszkują. Stanowią formę współpracy mieszkańców budynku. 4 marca 2024 r. spółdzielcy utworzyli szósty Komitet Domowy w naszej Spółdzielni.

W dniu 6 marca 2024 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać do rejestru przedsiębiorców KRS statut SBM STOKŁOSY w brzmieniu uchwalonym 7 października 2023 r. przez Walne Zgromadzenie. Jest to de facto całkowicie nowy statut, zastępujący dotychczasowy, uchwalony ponad 30 lat temu w innych realiach gospodarczych i prawnych, który nie przystawał już do wyzwań, przed jakimi stoi Spółdzielnia ani aspiracji i oczekiwań jej członków.

Do najważniejszych zmian w nowym statucie należy wzmocnienie roli Walnego Zgromadzenia jako najwyższego organu Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni podczas Walnego Zgromadzenia będą decydować o jej najważniejszych sprawach, a zwłaszcza o sprawach inwestycyjnych, o zobowiązaniach zaciąganych przez Spółdzielnię czy o nakładaniu na członków obciążeń finansowych innych niż opłaty z tytułu eksploatacji i utrzymania lokali oraz odpis na fundusz remontowy.

Mocne oparcie w statucie uzyskała zasada jawności i przejrzystości działania organów Spółdzielni oraz prawa członków do rzetelnej informacji. Statut nakłada obowiązek udostępniania członkom na stronie internetowej Spółdzielni informacji i dokumentów związanych z jej działalnością, w tym protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej, niezwłocznie po ich przyjęciu, a także stwarza możliwość obserwowania przez członków posiedzeń Rady Nadzorczej bezpośrednio lub przez Internet.

Wprowadzono nowy organ Spółdzielni – Zebranie Członków z danej nieruchomości, którego zadaniem jest powoływanie Rady Nieruchomości (zmieniona nazwa dotychczasowych Komitetów Domowych), wybór i odwoływanie jej członków oraz zajmowanie się innymi sprawami związanymi z użytkowaniem nieruchomości. Usankcjonowano też przywrócenie obowiązku powoływania komisji wnioskowej przez Walne Zgromadzenie. Zmieniono również sposób wyboru członków Rady Nadzorczej poprzez wprowadzenie 14 jednomandatowych okręgów wyborczych, zamiast dotychczasowych 7 dwumandatowych, co powinno wzmocnić reprezentatywność i uprościć procedurę wyborczą.

Twórcami przemian w SBM STOKŁOSY są jej członkowie, którzy podczas Walnych Zgromadzeń podjęli stosowne decyzje. Tak więc twierdzenie, że spółdzielcy są niereformowalni, że nie potrafią dostrzec wspólnego dobra, że tracą energię na bezproduktywne kłótnie – okazały się bezpodstawne. Pogonienie pełnomocników na Walne, którym obcy jest interes spółdzielców, miało w tej sprawie kolosalne znaczenie.

Wróć