Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Przyjazny Natolin - to zielony Natolin!

20-03-2024 22:23 | Autor: Piotr Skubiszewski, Andrzej Tietz (Otwarty Ursynów)
Najskuteczniejszą metodą do walki z patodeweloperką są plany miejscowe. Plany miejscowe dają możliwość przewidywalnego zagospodarowania przestrzeni. Brak planów powoduje, że deweloperzy korzystają z zasady tzw. „dobrego sąsiedztwa”, występują o warunki zabudowy i często my, mieszkańcy, jesteśmy zaskakiwani, że obok nas powstają nowe bloki.

W 2022 roku, kiedy opinia publiczna dowiedziała się o pomyśle zbycia czterech nieruchomości na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” (przy ul. Raabego 2, Lasku Brzozowym 1, społecznym parkingu wzdłuż ul. Lanciego oraz zieleni osiedlowej w okolicy Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1), wystąpiliśmy o uruchomienie procedury uchwalania miejscowego planu dla Natolina. Sprzedaż tych terenów spowodowałaby ewentualną nową, niechcianą, zabudowę oraz degradację zieleni.

Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu (mieszkańców i stowarzyszenia Otwarty Ursynów), udało się to powstrzymać. Wydaje się, ze nowy zarząd spółdzielni również odstąpił od tego złego pomysłu.

Jako osoby, które aktywnie wtedy wspierały mieszkańców, czujemy się zobowiązani, aby doprowadzić do finalnego uchwalenia miejscowego planu dla Natolina. Powinien on zapewnić przewidywalny, zrównoważony rozwój tej części Ursynowa oraz przede wszystkim, zachować tereny zieleni.

Chcemy, aby nasza dzielnica była jak najlepszym miejscem do życia – dla wszystkich. Dlatego skupiamy się na działaniach, które pomogą osiągnąć ten cel.

Aby tworzyć przyjazny Natolin, poprawić jakość życia na Natolinie, ważne są również następujące aspekty:

Przyjazny Ursynów: mieszkańcy Ursynowa domagają się zapobiegania niekontrolowanej zabudowie kosztem terenów zielonych poprzez uchwalanie planów miejscowych, które będą chronić i rozwijać przestrzeń zieloną w dzielnicy. Bezpieczeństwo i harmonijny rozwój miejsca zamieszkania są kluczowe dla ich codziennego dobrobytu.

Ursynów w zieleni: świadomość ekologiczna rośnie wśród mieszkańców Ursynowa, dlatego priorytetem jest stworzenie dodatkowych terenów rekreacyjnych, takich jak park nad POW, zielony skwer przy ul. Polaka, dodatkowe nasadzenia na skwerze przy ul. Raabego. Dodatkowo, powinno się stale rozwijać istniejące parki o nowe elementy, takie jak drzewa, krzewy, ławki oraz toalety, aby zapewnić mieszkańcom miejsca do aktywnego wypoczynku i integracji społecznej.

Lepsza mobilność: w trosce o ułatwienie codziennych podróży mieszkańców, konieczne jest wyposażenie każdego przystanku w wiatę (tam, gdzie to możliwe) oraz zadaszenia wejść do stacji metra. Ponadto, rozwój infrastruktury rowerowej oraz usprawnienie komunikacji miejskiej są kluczowe dla poprawy mobilności i dostępności transportu w Ursynowie.

Ursynowskie targowisko: nowe, estetyczne targowisko stanowi nie tylko miejsce handlu, ale także centrum lokalnej społeczności. Przeniesienie targowiska z pętli autobusowej na bardziej odpowiednie miejsce przyczyni się do poprawy wyglądu i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Naszym zdaniem powinno się ponownie rozważyć lokalizację przy skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej i ul. Rosoła dla nowego targowiska.

Parkingi: wzrost liczby samochodów na drogach wymaga działania na rzecz budowy nowych parkingów P+R, co przyczyni się do poprawy sytuacji parkingowej przy stacjach metra i ulży mieszkańcom w codziennych podróżach. Należy też uporządkować parkowanie wzdłuż ul. Belgradzkiej, w podobny sposób, jak na odcinku Rosoła-Lanciego.

Budowa oraz modernizacja dróg i chodników: projekty budowy nowych dróg oraz remontu istniejących chodników i ścieżek rowerowych (np. wzdłuż ul. Rosoła, budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Gandhi) są niezbędne dla poprawy infrastruktury drogowej i zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na Ursynowie. Niezbędne jest też przedłużenie ul. Ciszewskiego w kierunku Wilanowa, aby odciążyć inne drogi na Ursynowie (Kabaty, ul. Płaskowickiej i ul. Dolina Służewiecka).

Sportowy Ursynów: inwestycje w remonty boisk przyszkolnych oraz modernizację ogólnodostępnych placów zabaw są kluczowe dla zachęcenia mieszkańców do aktywnego trybu życia i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Bez wątpienia leciwe boisko przy SP 330 ponownie powinno zostać wyremontowane.

Wszystkie urzędy na Ursynowie: widzimy konieczność podejmowania działań mających na celu przeniesienie urzędów, takich jak urząd skarbowy, sąd rejonowy oraz prokuratura, do Ursynowa, umożliwią mieszkańcom łatwiejszy dostęp do niezbędnych usług administracyjnych. Plan miejscowy, uchwalony w 2023 roku, daje szansę na taki budynek przy ul. Płaskowickiej.

Przedstawione powyżej priorytety, stanowią fundament dla procesu planowania przestrzennego dzielnicy i polepszania usług publicznych dla dzielnicy. Zachowanie równowagi między rozwojem urbanistycznym a ochroną terenów zielonych jest kluczowe dla stworzenia lepszego Ursynowa, który będzie sprzyjał życiu i rozwojowi wszystkich jego mieszkańców.

Wróć