Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Ursynowski czterdziestolatek wciąż się rozwija

10-01-2018 21:30 | Autor: Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski
Przedstawiamy opartą na własnej pamięci oraz dokumentach źródłowych, a napisaną przez prof. dr. hab. Marka Drozdowskiego, kronikę 40-lecia megaosiedla Ursynów, którego pierwsze bloki oddano do użytku w styczniu 1977 roku. Przez cztery dekady ten historyczny zakątek Warszawy nieprawdopodobnie się rozwinął. Oto tekst profesora, cenionego varsavianisty.

Jednym z dokumentów 40-lecia rozpoczęcia budowy Ursynowa jest zbiór szkiców red Macieja Mazura „Czterdziestolatek. Historia z Ursynowa”, opublikowana  przez Wydawnictwo Myśliński , w opracowaniu graficznym Michała Markiewicza. Autor, mieszkaniec naszej dzielnicy i jej równolatek, darzący ją wielką estymą  z punktu widzenia osobistych przeżyć, pokazał, narodziny Ursynowa Północnego, Ursynowa Południowego, Natolina, Kabat i okolic .

Red. Mazur (ur. 1977) pokazał blaski i cienie wielu instytucji ursynowskich, które stale zmieniając się lub po prostu ginąc, wpłynęły na oblicze architektoniczno- społeczne  dzisiejszego Ursynowa. Inspirowany przez   jego wspomnienia, lekturę PASSY, w tym informacje i artykuły red. Macieja Petruczenki i inne źródła prasowe, a także osobiste doświadczenia  sięgające 1981 roku, staram się zaproponować  Szanownym Czytelnikom, subiektywne, kalendarium wspomnianego 40-lecia.

- 1975 r.  Konkurs na Ursynów Północny  wygrał znany, ceniony warszawski architekt Marek Budzyński wraz  z zespołem: Ludwik Borawski, Jerzy Szczepanik- Dzikowski, Andrzej Szkop. Na obszarze  126 ha zaplanowano budowę 9580 mieszkań dla 39,3 tys. mieszkańców. Był to zespół dwu osiedli Jary i Stokłosy w rejonie ulic: Rzymowskiego, Rosoła, Ciszewskiego Findera. Budzyński wspomina: „.Jeśli chodzi o budulec, byliśmy skazani na zunifikowane  prefabrykaty z Fabryki Domów,  ale staraliśmy się choć po części modernizować system prefabrykacji.  Poza tym muszę przyznać, ze znajdowaliśmy duże zrozumienie u ówczesnych władz, jeśli chodzi o tworzenie na Ursynowie przestrzeni zhumanizowanej, w której powstawały warunki dogodne do życia. Wspominając nasze staranie po blisko 50 latach, muszę powiedzieć, że gdyby udało nam się w pełni zrealizować pierwsze koncepcje, ówczesny Ursynów byłby rewelacją na skalę europejską.” ( PASSA, nr 2 , 12 I 2017, s. 9)

1977 r. Przystąpiono do budowy Ursyna Południowego po konkursie , który wygrał Andrzej Fabierkiewicz wraz zespołem  (P. Jankowski, E. Sander-Krysiak, S. Stefanowicz). Na obszarze powierzchni 213,5 ha planowali budowę 10 200 mieszkań dla  dl 35,7 tys. mieszkańców. Były to osiedla Imielin i Na Skraju w rejonie ulic Ciszewskiego, Findera, Płaskowickiej i linii  Skarpy. Budynki mieszkalne powstawały w technologii wielkopłytowej o zróżnicowanej wysokości  4-16 kondygnacji . W każdym osiedlu zaprojektowano  szkołę, przedszkole i ośrodki usługowe, podobnie jak na Ursynowie Północnym ( Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994, s. 920-921) 

8 stycznia 1977 r. Wacław Oświt  – betoniarz Kombinatu  KBM Warszawa Południe  i Barbara Dondalska (pielęgniarka) otrzymali pierwsze klucze  do mieszkań w nowych budynkach powstałych przy ul Puszczyka 2,4,5. Gospodarzem  osiedla była  Spółdzielnia  Budownictwa Mieszkaniowego „Politechnika”. ( Życie Warszawy, nr 7, 10 I 1977)

- 16 września 1977 r. Bożena Miszczak w artykule „ Niełatwe życie Ursynowa podkreśla na łamach „ Życia Warszawy”: „Ursynów zamieszkuje już 7 tys. warszawiaków. Z dnia na dzień liczba ich rośnie. Ale to w przyszłości niewątpliwie najpiękniejsze osiedle stolicy jest jeszcze cały czas na dorobku.  Dotychczas przekazano mieszkańcom  zaledwie dwa sklepy spożywcze ( trzeci otrzymują w tych daniach), oraz nowoczesną szkolę elementarną z przedszkolem. W budowie są dalsze sklepy , przedszkola, , przychodnia zdrowia dla dorosłych, pawilony usługowe.” Autorka zwracała uwagę na niestaranne wykonywanie instalacji hydrotechnicznych, brak telefonów , usług pocztowych i tragiczne połączenia z centrum miasta, („Życie Warszawy ”nr 219, 16 IX 1977 )

- 1981-1994 Włodarzami  Ursynowa w obrębie Mokotowa byli naczelnicy referatu ursynowskiego: Jerzy Skrobski, Zbigniew Sałek, Bożydar Krajewski. (Passa nr 2, 12 I 2017, s, 8) 

-12 kwietnia 1981 r. W Niedzielę Palmową  odbyła się pierwsza msza święta w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego  przy al. Komisji Edukacji Narodowej. Był to najstarszy ośrodek duszpasterski   na całym wysokim Ursynowie, dysponujący murowaną kaplicą i dwoma budynkami na sale katechetyczne, powstały dzięki energii ks. prałata Tadeusza Wojdata, który pracował na Ursynowie od 1976 r., a obowiązki proboszcza kościoła pełnił w latach 1984-2012).  Rozbudowa kościoła trwała przez wiele lat.  Akt konsekracji otrzymał on dopiero  29 maja 2003 r. Budowę kościoła rozpoczęto 5 maja  1982  według projektu dr. inż. arch. Marka Budzyńskiego  i inż. arch. Zbigniewa Badowskiego. Świątynia stanowiła pomnik wdzięczności za pierwszy  pobyt Ojca Świętego Jana Pawła w stolicy. ( Ks. Grzegorz Kalwarczyk, Przewodnik po parafiach i kościołach  Archidiecezji Warszawskiej. Tom 2, Warszawa 2015, s. 598- 605)

Jestem dumny, że w ramach Dni Ursynowa  mogłem wraz ze śp. ks. Janem Twardowskim na dziedzińcu Kościoła podpisywać swoje książki o Warszawie.

- 24  kwietnia 1981 r. Tygodnik „Solidarność” w dziale „Listów” przypomina poważne opóźnienia w budownictwie nowych bloków na Ursynowie Północnym sięgające 3 lat i poważne zaniedbanie w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej i społecznej nowych osiedli. Autorzy listu domagają się przerzucenia na budownictwo mieszkaniowe części potencjału  inwestycyjnego państwowego przemysłu.(„Solidarność” nr 4, 24 IV 1981)

- Po 13 grudnia 1981 r. ogłoszeniu przez gen Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego – nieinternowani działacze „Solidarności” Ursynowa  gromadzili się w domach prywatnych. Ks. prałat Tadeusz Wojdat ukrywał w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego  zdelegalizowane związki twórcze.  (PASSA, nr 21, 12 I 2017, s. 9)

- Lipiec 1984 r. otwarto pierwszą część Centrum Onkologii, powstałego według projektu Zbigniewa Paszkego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Głównym zadaniem tego ośrodka jest opieka zdrowotna obszaru liczącego 5 mln osób, badania naukowe, dydaktyka, nadzór specjalistyczny nad siecią placówek onkologicznych w Polsce. Centrum to nawiązuje do tradycji Instytutu Radowego  im Marii Skłodowskiej Curie, założonego w 1932 r. przy ul Wawelskiej. (Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994, s. 99)

Maj 1985 r.  Powstanie Ursynowsko- Natolińskiego Towarzystwa  Społeczno Kulturalnego na czele z Jerzym Machajem (prezes), Stanisławem Nelkenem (wiceprezes), Andrzejem Ibisem- Wróblewskim – inspiratorem wielu wydarzeń kulturalnych . Towarzystwo patronowało licznym imprezom artystycznym, m. in. powstaniu lokalnego zespołu pieśni i tańca „Jaromiry”. W 1986 r. przy Klubie Osiedlowym „ Imielin” utworzono Galerię Działań. (Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994, s. 920) 

Grudzień 1986 r. W Domu Sztuki przy ul Wiolinowej 14  otwarto Teatr Za Daleki pod kierownictwem Zbigniewa Zapasiewicza. „Na otwarcie - wspomina Maciej Mazur -  przygotowano „Apetyt na czereśnie”  Agnieszki Osieckiej z Olgą Sawicką  i Piotrem Machalicą. W Za Dalekim  grał oczywiście  sam Zapasiewicz, a przez jego scenę przewinęli się też: Stanisława Celińska, Anna Dymna, Krystyna Janda, Marek Kondrat i Wojciech Pszoniak. Wraz z końcem socjalizmu  nastąpił kilkuletni  antrakt związany z brakiem  mecenasa. W 1994 roku nowy samorząd ursynowski  reaktywował teatr... Scena wciąż działała, mimo zakusów na jej likwidację i wystawienie w jej miejsce pomnika nowych czasów czyli wielkiego apartamentowca”. (Maciej Mazur, Czterdziestolatek. Historie z Ursynowa, Warszawa 2017, s. 14)

- 9 maja 1987 r. Samolot pasażerski Ił-62M „Tadeusz Kościuszko”, lecący z Okęcia do Nowego Jorku ze 183 osobami na  pokładzie miał awarię dwu silników, przelatując w okolicach Grudziądza. Na dwóch pozostałych piloci zawrócili do Warszawy. „Początkowo  chcieli lądować na lotnisku wojskowym w Modlinie – pisze Maciej Mazur – ale uznali ,że na Okęciu będzie bezpieczniej, pas obstawiła  straż pożarna, z miasta  ściągnięto już karetki pogotowia. Gdyby nie pożar na pokładzie będący efektem awarii, pewnie by się im udało. Zabrakło 40 sekund lotu,  aby dociągnąć do Okęcia. Płonąca i niesterowalna maszyna  zwaliła się na  południowy kraniec Lasu Kabackiego...Z biegiem lat  polanę obsadzono  młodymi drzewami . Parafianie z Pyr  ustawili drewniany krzyż, potem stanął też skromny pomnik. Prowadzącą na miejsce  katastrofy  leśną aleję nazwano  imieniem Załogi Samolotu „Kościuszko”. Kapitana Zygmunta Pawlaczyka  upamiętnia skwer  między Rosoła i Nowoursynowską.” (Tamże, s. 220-221)

31 października 1987 r.  Wydano pierwszy numer Tygodnika Ursynowsko- Natolińskiego  Towarzystwa  Społeczno-Kulturalnego „Pasmo” w cenie 20 zł. W artykule inauguracyjnym  czytamy: „ 135 tys. mieszkańców  pasma Ursynów- Natolin  jest pozbawionych wszelkich środków komunikacji  społecznej. Nie znamy się. Musimy się poznać, by nabrać do siebie zaufania  i przekonać się jakie cele nas łączą. W imię tych celów będziemy wspólnie występować. Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne powstało jako wyraz niezgody na warunki, w których przyszło nam żyć...Musimy działać wspólnie. Uważamy, że jeżeli sami sobie nie pomożemy, to nie pomoże nam nikt” („Pasmo” nr 1 , 31 X 1987, s. 1)

Do tego programu prezes Towarzystwa Jerzy Machaj  dodawał:  „władze nam mogą pomóc w trudnej sytuacji bytowej tylko wtedy, jeśli sami sobie pomagać będziemy. Powstanie Towarzystwa było przecież odruchem  samoobrony społecznej. Chcemy  przekształcić tę megasypialnię  w normalny  organizm miejski.” ( Tamże)

-5 marca 1988 r.. Powstała osiedlowa telewizja kablowa – Studio Ursynat  w bloku przy Marco Polo 1. Jej pierwszy program zapowiadała niezapomniana Edyta Wojtczak. Szefową studia została Barbara Mąkosa- Stępkowska , później prezenterka  Ursynatu  i dziennikarka ogólnopolskiej telewizji. Pierwsze doświadczenia telewizyjne zdobywała w Ursynacie   Jolanta Pieńkowska, świeżo po szkole teatralnej. Studio, które przeniosło się  na Meander 17, miało w swym programie audycje dziecięce, kulturalne, rozrywkowe i reportaże z życia lokalnego.  (Czterdziestolatek. Historie z Ursynowa, s. 147)

- 15 maja 1988 r. Erekcja Parafii Błogosławionego Władysława z Gielniowa (przy Bażantarni 3), budowanej od 1983 r. przez jej pierwszego proboszcza  ks kanonika Eugeniusza Ledwocha. Kierował on parafią  do śmierci – 12 IV 2002 i został zastąpiony przez ks.  prałata Jacka Kozuba. Na terenie parafii, obok kilku publicznych szkół, powstały: Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Prywatna Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im Bł. Marceliny Darowskiej przy Zaruby 2  ( Przewodnik po parafiach i kościołach Metropolii Warszawskiej , Tom 2, s. 590-597)

-Październik 1989. Od nowego roku akademickiego Rektorat SGGW funkcjonuje w wyremontowanym Pałacu Krasińskich, przeniesiony z ul. Rakowieckiej. Była to decyzja rektora Wiesława Bareja. Dzięki jego następcom i Senatowi SGGW, a przede wszystkim ich polityce inwestycyjnej, powstał w Polsce i w skali Europy Środkowo-Wschodniej imponujący kampus im darczyńcy – Edwarda Raczyńskiego. SGGW jest wielkim centrum kultury rolniczej w skali ogólnopolskiej, a także kultury humanistycznej. Wykształciła 120 tys. absolwentów. Aktualnie kształci 23 tys. studentów, na 37 kierunkach studiów. Posiada 300 sal wykładowych i 1500 pomieszczeń dydaktycznych. Realizuje 270 umów i porozumień  międzynarodowych  o współpracy naukowej i dydaktycznej. Ma prężne Muzeum SGGW,  stworzone i kierowane przez Karolinę Grobelską, powołane przez rektora prof. Tomasza Boreckiego, otwarte oficjalnie 28 stycznia 2008.r  ( zob. 200 lat od Marymontu do Ursynowa .Część  IV Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie po 1990, Warszawa 2016)

- 10 marca 1993 r. Czytelnicy „Pasma” nadali tytuły Pasmiss i Pasmister – dyrektorce SP nr 92 przy koncertowej Teresie Borzęckiej i Andrzejowi Bukowieckiemu z Domu Sztuki, czyli najwybitniejszymi  osobistościami Ursynowa, który miał już ponad 100 tys. mieszkańców, 4  żłobki, 29 przedszkoli, 25 zatłoczonych, pracujących na zmiany szkół podstawowych, 7 liceów ogólnokształcących, Dom Sztuki przy ul Wiolinowej,  dwa Domu Kultury: „Stokłosy” i „Imielin”, Natoliński Ośrodek Kultury „Na Uboczu”, dwa kina i jeden teatr.( „Życie Warszawy”  nr 58, 10 III  1993)

- 26 września 1993 r. Z inicjatywy ks. Józefa  Romana  Maja, proboszcza parafii św. Katarzyny, odsłonięto Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego w Polsce w latach 1944-1956, wzniesiony według projektu  M. Sańkowskiego i architekta  S. Korzeniowskiego. Usytuowanie pomnika związane jest z  miejscem bezimiennych pochówków ofiar wyroków stalinowskich sądów na służewskich cmentarzach. Ks. Maj, proboszcz parafii w latach 1985-2013, doprowadził do upowszechnienia  wiedzy o jej dziejach sięgających 1238 r. – czasów księcia Konrada Mazowieckiego. Uruchomił badania archeologiczne, odnowił kościół  i historyczną plebanię. Jego poprzednik  ks Andrzej Czarnecki przywiózł ze sobą ocalałą z getta warszawskiego figurę Najświętszej Marii Panny, przed którą setki  Żydów, wobec ks. Czarneckiego, złożyło wyznanie  wiary katolickiej. Jako proboszcz parafii w latach 1952-1985 przygarnął w 1982 r. Sekcję Prymasowskiego Komitetu Pomocy  Osobom Pozbawionym Wolności  i Ich Rodzinom, w którym miałem zaszczyt pracować pod kierownictwem Teresy Skupień. ( Przewodnik [po parafiach i kościołach Archidiecezji Warszawskiej, Tom 2, s. 355-366)      

- 25 marca 1994 r. Wejście w życie ustawy o ustroju   m. st. Warszawy powołującej gminę Warszawa- Ursynów o powierzchni 44,6 km kw. i 110, 2 tys. mieszkańców. W jej obręb weszły: część dotychczasowej dzielnicy gminy Warszawa-Mokotów, Ursynów, Natolin, Imielin, Wolica, Moczydło, Kabaty, Łęczyca, Kierszek, Pyry, Krasnowola, Wyczółki, Dawidy, Dawidy Poduchowne, Jeziorki Polskie, Jeziorki Nowe, Ludwinów, Grabówek,

Grabów,  Las Kabacki i zachodnia część Powsina. Gmina sąsiaduje z dzielnicą Mokotów i gminami; Warszawa-Wilanów, Warszawa- Włochy, Raszyn,  Lesznowola, Piaseczno, Konstancin-Jeziorna . Urząd gminy znajdował się początkowo przy ul Szolc-Rogozińskiego. W latach 1994-2002 jej burmistrzem był Stanisław Faliński. (Encyklopedia Warszawy. Suplement 96, Warszawa 1996, s, 44).  

-Wrzesień 1994 r. W Parku Natolińskim  otwarto filię Kolegium Europejskiego, która w 2000 r. usamodzielniła się i przekształciła w Centrum Europejskie Natolin, które nie tylko kształci kadry urzędnicze dla Unii Europejskiej, ale popularyzuje kulturę polską , wydając fundamentalne prace naukowe i organizuje sesje naukowe dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej,  Juliana Ursyn-Niemcewicza, Ignacego Paderewskiego, Jana Karskiego Kozielewskiego. (Relacja dyr. Grzegorz Tkaczyka dla autora 9 X 2017).

 -9 kwietnia 1995 r. Z udziałem prezydenta Warszawy Marcina Święcickiego odbyła się uroczystość, na którą długo czekali mieszkańcy Ursynowa – oddanie do użytku pierwszego  odcinka warszawskiego  metra, na trasie Kabaty-Politechnika ( 11 stacji). O budowie metra marzył Prezydent Starzyński powołując 14 listopada 1938 r Biuro Studiów Kolei Podziemnej. Planowano połączenie Mokotowa z Żoliborzem i Woli z Dworcem Wschodnim. Praktycznie pierwsze prace ruszyły w 1983 r., po podpisaniu umowy między rządami PRL i ZSRR o pomocy technicznej ZSRR  przy budowie metra warszawskiego i przekazaniu bezpłatnym 90 wagonów jako daru narodu radzieckiego. Tym  gestem chciano wzmocnić autorytet gen Jaruzelskiego poważnie osłabiony przez wprowadzenie stanu wojennego. Prezydent Warszawy gen Mieczysław Dębicki powołał Centralną Dyrekcję Budowy Metra pod  kierownictwem J. Brzostka.  (Encyklopedia Warszawy, s. 480-481)

- 2000 r. Powstaje bezpłatny Tygodnik Sąsiadów „Passa”  o nakładzie 50-70 tys. egzemplarzy, którego redaktorem naczelnym zostaje Maciej Petruczenko. Tygodnik obsługuje  rejon Ursynowa, Mokotowa, Wilanowa, Lesznowoli, Piaseczna, Konstancina-Jeziorny. Cenię w nim: pluralizm prezentowanych opinii, stałe felietony i artykuły redaktora naczelnego, Lecha Królikowskiego, Tadeusza Porębskiego,  Mirosława Mirońskiego, Wojtka Dąbrowskiego (wraz z okolicznościowymi wierszami).Istotną wartość mają informacje o życiu kulturalnym i o wydatkach budżetowych dzielnic oraz artykuły informujące o dostrzeżonych zaniedbaniach  i biurokratycznej znieczulicy. Mam nadzieję, że w roku 100-lecia Niepodległości  „PASSA” pokaże plejadę współczesnych bohaterów, budowniczych naszych dzielnic i metra w latach III Rzeczypospolitej.

-2000 r. W sąsiedztwie Kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego  na osi kościoła  do ul Romera   powstał Parki im Jana Pawła II staraniem władz gminy i parafii dla uczczenia Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 . Powstało boisko, alejki, nowoczesny plac zabaw, wszystko oświetlone latarniami . Akt konsekracji Kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego nastąpił  29 maja 2003 r. Tutaj 18 czerwca 2006 r. odbyła się uroczystość   ukoronowania obrazu Maki Boskiej Ursynowskiej. Na terenie parafii powstało przy al. Komisji Edukacji Narodowej 101 Katolickie Liceum Społeczne i Zgromadzenie Córek św. Franciszka. Serafickiego z kaplicą domową.(Przewodnik po parafiach i kościołach Archidiecezji Warszawskie, Tom 2, s. 591-597)

- 16 listopada 2001 r. Prymas  Polski  kardynał Józef Glemp poświęcając kaplicę, erygował jednocześnie  parafię  błogosławionego Edmunda  Bojanowskiego  na Wolicy przy ul. Kokosowej 1. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Adam Zelga. Jest to najmniejsza, obok parafii św Katarzyny, parafia na Ursynowie zamieszkała przez około 4 tys. wiernych. U stóp  obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej  wkomponowany  jest kawałeczek metalu z ruin World Trade Center.(Tamże, s. 257-262)

- 2002 r. Od tego roku mamy dzielnicę Warszawa-Ursynów, której kolejnymi włodarzami (burmistrzami) byli: w latach 2002-2003 Tomasz Sieradz, w latach 2003-2006 Andrzej Machowski, 2006-2009 Tomasz Mencina, 2009-2010 Urszula Kierzkowska, 2010-2014 Piotr Guział, od 2014 Robert Kempa . Każdy z wymienionych burmistrzów wniósł oryginalny wkład w rozwój Ursynowa i zasługuje na życzliwe wspomnienie z okazji 40-lecia dzielnicy i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ( PASSA, nr 2, 12 I 2017 )

 2003 r.  Akt poświęcenia (konsekracji) kościoła Ofiarowania Pańskiego w Natolinie Wyżynach przy ul Stryjeńskich 21. Architektura kościoła, zwłaszcza wieży, nawiązuje do stylu romańskiego . Zaprojektował go inż. arch. Krzysztof Kasperski, budową kierowali  inżynierowie Mirosław Snopek  i Piotr Witles. Na terenie parafii obok szkół publicznych  działają Społeczna Szkoła Podstawowa  przy ul. Braci Wagów i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji „Wiedza i Serce” przy ul Stryjeńskich 21. Budową kościoła i domu parafialnego od 1992 r. kierowali ks. Włodzimierz Kucharski   i ks Edward Nowakowski. (Przewodnik po kościołach i parafiach Archidiecezji Warszawskiej, Tom 2, s.438-445)

- 2 kwietnia i dni następne  2005 r. Na wieść o śmierci Jana Pawła II we wszystkich parafiach Ursynowa odbyły się żałobne msze święte i spotkania wiernych.  Tysiące mieszkańców dzielnicy wzięło udział w centralnych uroczystościach żałobnych na Placu Piłsudskiego w Warszawie  (zob. M.M Drozdowski i M. Sidorenko, Warszawa żegna Jana Pawła II. Antologia źródeł, Warszawa 2010)  

- 4 czerwca 2006 r. Ogłoszono akt konsekracji kościoła św. Tomasza Apostoła na Imielinie, przy ul. Dereniowej12. Kościół budowano od 1983 r. dzięki zabiegom ks. Tomasza  Jerzego Króla . Na terenie parafii znajduje się Centrum Onkologii im Marii Skłodowskiej Curie przy ul. Pileckiego 101  z własną kaplicą,  Instytut Hematologii i Transfuzjologii przy Indiri Gandhi 14 i Hospicjum Onkologiczne przy Pileckiego 105 z kaplicą. Obok szkół publicznych powstało tutaj Społeczne Liceum Ogólnokształcące im Batalionu AK „Parasol” i Gimnazjum przy ul Hawajskiej 14a, Zespół Szkół Przymierza Rodzin im św. Jana Pawła , Społeczne Gimnazjum im Jana Nowaka-Jeziorańskiego  STO przy ul. Polinezyjskiej 10a i Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa (Sacre Coer) przy ul. Grzegorzewskiej 10 z kaplicą.  (Przewodnik po parafiach i kościołach Archidiecezji Warszawskiej, Tom 2, s.561-571) 

- 30 października 2006 r. Przed wyborami samorządowymi został oddany do użytku  nowoczesny i funkcjonalny Ratusz Ursynowa przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61. Ma on bardzo dobre połączenia komunikacyjne. Znajduje się w centrum dzielnicy. Sala obrad Rady Dzielnicy im Juliana Ursyna Niemcewicza jest miejscem ważnych imprez kulturalnych i wykładów Wolnego  Uniwersytetu Ursynowa. Na przeciw Ratusza funkcjonuje od 1999 r. ważne centrum kultur „Multikino” Ursynów, organizujące prezentacje nowości filmowych i bezpłatne seanse filmowe dla dzieci.

31 marca 2014 r.  Inauguracja obchodów  200-lecia SGGW wykładem prof. dr. hab. Mariana Drozdowskiego. „ Rolnictwo i oświata rolnicza w Polsce w XIX wieku”.   Kulminacją obchodów  był dzień 20 maja 2016 r. – uroczysta msza dziękczynna  w kościele św. Anny i gala jubileuszowa w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.(SGGW  1816- 2016. 200 lat od Marymontu do Ursynowa, Część I, Ursynów 2006, s. 2) 

- 2017 r. Ruszyła długo oczekiwana budowa Szpitala Południowego przy Roentgena, finansowana ze środków budżetu miasta. Dziś trwa spór na temat zakresu usług  wspomnianego szpitala. Wcześniejszy plan z 1999 r. budowy Szpitala Ewangelickiego z funduszów niemieckich prof. Lecha Królikowskiego został  niezrealizowany. (Relacja Lecha Królikowskiego dla autora z 12 XI 2017)

1 października 2017 r. Ks. Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski dokonał aktu poświęcenia kościoła  parafii rzymskokatolickiej  św. Ojca Pio na Kabatach przy ul. Rybałtów 25, przy którym, dzięki energii proboszcza  ks  Ignacego Zygmunta Dziewiątkowskiego, powstał nowoczesny zespół parafialny, nowy ważny obiekt kultury duchowej dzielnicy. (PASSA nr,45, 9 XI 2017, s. 10)            

- Październik 2017 r. Mieszkańcy Imielina i Natolina  boją się paraliżu komunikacyjnego w związku  z rozpoczętą budową  Południowej Obwodnicy Warszawy . Z niepokojem oczekują na skutków zezwolenia  na realizację  inwestycji drogowej  dla tunelu POW. ( PASSA, nr 41 , 12 października 2017, s. 6)

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA