Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

dzisiejsza
pogoda

-1°
-7°

Budżet Partycypacyjny: mieszkańcy zmieniają Ursynów

10-01-2018 22:19 | Autor: red.
Rozmowa z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą.

PASSA: Początek nowego roku to chyba ważny czas dla Budżetu Partycypacyjnego?

ROBERT KEMPA: Tak, bo jest to czas podsumowania realizacji projektów minionego roku,  jednocześnie przygotowanie do realizacji kolejnych zwycięskich projektów i etap składania projektów do następnej edycji. Na 2017 rok zaplanowana była realizacja 43 zwycięskich projektów III edycji Budżetu Partycypacyjnego o szacowanej wartości 6 144 596 zł, z czego 37 realizował Urząd, a 6 wniosków jednostki miejskie takie jak: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta i Zarząd Zieleni. Do 31 grudnia 2017 roku całkowicie zrealizowano 32 projekty, 3 projekty są w trakcie realizacji, a pozostałe zostaną ukończone w 2018 roku.

Które projekty zrealizowane do tej pory uważa Pan za najbardziej wartościowe?

Wszystkie zgłaszane przez mieszkańców projekty są ważne, bo są odpowiedzią na ich potrzeby. Z rozmów z mieszkańcami wiem, że szczególnie cenią sobie oni wszystkie projekty związane:

- z zielenią, a więc nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, tworzenie zazielenionych skwerów;

- ze spędzaniem czasu wolnego czyli siłownie, boiska, zajęcia sportowe, a także różnego rodzaju warsztaty, czy cieszące się dużą popularnością seanse filmowe;

- z poprawą bezpieczeństwa – przede wszystkim doświetlenia przejść dla pieszych. Cieszę się, że zainicjowane przez Zarząd Dzielnicy Ursynów działania związane z doświetleniem spotkały się z akceptacją mieszkańców i stały się dla nich inspiracją do dalszego działania. Pierwsze doświetlenia, jeszcze poza budżetem partycypacyjnym wykonaliśmy w 2015 roku na przejściach przy ulicach: Jeżewskiego oraz Przy Bażantarni. Potem, w każdej kolejnej edycji Budżetu Partycypacyjnego wygrywały doświetlenia. W 2018 roku, w ramach Budżetu Partycypacyjnego doświetlonych zostanie 27 ursynowskich przejść, w tym to na wysokości skrzyżowania ulic B. Bartoka i Wokalnej, które zmieni swoją lokalizację po zakończeniu poprawy bezpieczeństwa na ul. B. Bartoka.

Których projektów nie ukończono i dlaczego? 

Projekty w trakcie wykonywania to: „Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!”, „Park wokół Górki Kazurki”, „Estetyzacja szczytu Kopy Cwila”. W przypadku projektu „Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!” przygotowano koncepcję, zebrano uwagi mieszkańców, ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. Posadzono drzewa i wykonano znaczną część prac budowlanych. Reszta, m. in. ławki, pergole, krzewy ozdobne i byliny zostaną wykonane wiosną 2018 roku. W odniesieniu do projektu „Park wokół Górki Kazurki” dwukrotnie przeprowadzono procedurę wyboru wykonawców i dopiero w drugim przetargu wpłynęły oferty, na podstawie których wybrano wykonawcę prac budowlanych. Posadzono rośliny, wykonano alejki. Dalsze prace budowlane z powodu warunków pogodowych zostaną zakończone wiosną 2018 roku. Co do projektu „Estetyzacja szczytu Kopy Cwila” to przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i obecnie trwają prace budowlane. W związku ze zwiększonym zakresem prac wynikającym z konieczności usunięcia większej niż zakładano ilości gruzu, prace zostaną ukończone wiosną 2018 roku.

A co z pozostałymi projektami, dlaczego nie zostały zrealizowane?

Główną przyczyną niezrealizowania projektów jest brak wykonawców i nie jest to tylko ursynowski problem. Przypominam, że projekty były składane na początku 2016 roku, a sytuacja na rynku budowlanym od tego czasu bardzo się zmieniła – kwoty, których żądają wykonawcy, są znacznie wyższe od pierwotnie zakładanych. Jest też niezależny od urzędu problem ze znalezieniem wykonawców, chcących wziąć udział w postępowaniu przetargowym. I tak wymieniając kolejne projekty:

„Sportowy plac zabaw w Sadku” - przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę. Rozpoczęto prace budowlane, których wykonawca nie przeprowadził, dlatego rozwiązano z nim umowę. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w styczniu 2018 roku.

„Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy” - dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe, ale nie udało się wyłonić wykonawcy. W związku z tym, że oferty przewyższały szacowaną wartość zadania, podjęto decyzję o zwiększeniu o 200 000 zł i realizacji w 2018 roku. Właśnie ogłoszono kolejny przetarg.

„Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego” - dwukrotnie przeprowadzono procedurę przetargową. W pierwszym postępowaniu złożono oferty przewyższające wartość kosztorysu inwestorskiego, w drugim nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zostanie powtórzony w 2018 roku. Urząd posiada dokumentację projektową.

„Łączymy parki na Ursynowie Północnym” – dwukrotnie przeprowadzono procedurę przetargową. W związku z brakiem ofert, kolejny przetarg zostanie ogłoszony w 2018 roku.

„Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów” - przeprowadzono procedurę przetargową. W związku z brakiem ofert, kolejny przetarg został właśnie ogłoszony.

„Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej”- przeprowadzono procedurę przetargową. W związku z ofertami przewyższającymi wartość kosztorysu inwestorskiego, przetarg zostanie powtórzony w 2018 roku.

Nieukończone projekty realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich to „Dodatkowe przejście dla pieszych przez Stryjeńskich pomiędzy Przy Bażantarni a Wąwozową” i „Bezpieczne przejścia dla pieszych na al. KEN”.

Projekty można zgłaszać jeszcze tylko do 22 stycznia. Czy są jakieś zmiany w obecnej edycji?

Zgłaszanie projektów jest istotnie możliwe do 22 stycznia 2018 r. poprzez wypełnienie formularza internetowo, za pośrednictwem strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub papierowo w sali obsługi mieszkańców ursynowskiego ratusza (al. KEN 61, metro Imielin) w godz. 8.00 – 16.00 (w poniedziałki do 18.00). Co nowego w tej edycji? Są bardziej przyjazne papierowe formularze, ponieważ zawierają instrukcje dotyczące wypełniania poszczególnych pól. Kolejne zmiany dotyczą list poparcia projektu. Trzeba zebrać 30 podpisów mieszkańców, ale co najmniej 15 osób musi być mieszkańcami konkretnego obszaru. W tej edycji obowiązuje wzór zgody na realizację projektu na nieruchomości niestanowiącej własności m. st. Warszawy, w której właściciel oświadcza, że zapoznał się z projektem i wzorem umowy z ratuszem. Projektodawca może wyznaczyć spośród pozostałych autorów osobę, z którą będą uzgadniane wszelkie kwestie dotyczące zgłoszonego projektu. Zmiany w projekcie będą wprowadzane wspólnie z pracownikami urzędu, nie będzie można więc samodzielne edytować projektów. Doszedł też wymóg uzyskania co najmniej 30 głosów w czerwcowym głosowaniu. Realizowane będą więc tylko te projekty, które uzyskają przynajmniej 10 % głosów ważnych, oddanych na dany obszar i na które zagłosowało co najmniej 30 osób.

Dużo tych zmian. Co Urząd zrobił, aby przybliżyć je mieszkańcom i pomóc projektodawcom złożyć projekty?

Przeprowadziliśmy szereg działań i staramy się dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Przygotowaliśmy film z udziałem pięciu autorów zwycięskich projektów, który w Internecie w ciągu jednego tygodnia obejrzało ponad 3000 osób.  Przedstawieni projektodawcy opowiadają o tym, czym jest dla nich budżet partycypacyjny i dlaczego zgłosili swoje pomysły. Można też oczywiście zobaczyć 6 zrealizowanych projektów, o których opowiadają. Zrealizowaliśmy też bardzo ciekawą animację, która w prosty sposób pokazuje proces partycypacji i instruuje jak zgłosić projekt. Ona także została wyświetlona ponad 3000 razy. Jesteśmy w mediach społecznościowych i na bieżąco informujemy o zrealizowanych projektach i zachęcamy do składania nowych. Wydaliśmy także informator, który wraz z ulotkami trafił do wszystkich publicznych placówek, domów kultury, ośrodków ZOZ i bibliotek. Przekazaliśmy 2 500 plakatów do wszystkich spółdzielni mieszkaniowych, z prośbą o wywieszenie ich na klatkach schodowych. Poprosiliśmy także ursynowskie parafie, aby w czasie mszy św. informowały o możliwości składania projektów. Pracownicy urzędu dyżurują przy telefonach i odpowiadają na pytania związane z projektami. W grudniu odbył się także Maraton Pisania Projektów - korzystając z okazji serdecznie zapraszam wszystkich na kolejny w sobotę 20 stycznia w godzinach 13.00-17.00 w sali J.U. Niemcewicza ursynowskiego ratusza. Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku w trakcie czerwcowego głosowania do skrzynek pocztowych ursynowian trafi informator z listą projektów i informacją jak głosować.

Dziękujemy za rozmowę.

Wróć

Inne artykuły

Dochody i wydatki Dzielnicy Ursynów Dochody dzielnicy to 505 mln zł, z czego Dzielnica ma zadanie uzyskać dochód w wysokości 112,6 mln zł. Pozostałe dochody Dzielnicy (ponad 392 mln zł) to tzw. środki wyrównawcze, czyli m. in. subwencje, dotacje na zadania zlecone, udziały w podatku od nieruchomości od podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach i inne dochody realizowane na poziomie m. st. Warszawy.
Ursynowskie kolędowanie na bogato i z przytupem! Tegoroczne ursynowskie kolędowanie było wyjątkowo udane, długie i różnorodne muzycznie. Urząd Dzielnicy Ursynów oraz debiutujący w roli organizatora DOK Ursynów, czyli Dzielnicowy Ośrodek Kultury w świątecznym okresie przygotowali dla mieszkańców aż dziesięć wydarzeń.
W 2018 r. blisko 40 mln zł na szkoły, przedszkola i żłobki Zapowiada się dobry rok dla ursynowskiej oświaty. W 2018 r. Urząd Dzielnicy Ursynów na budowę i modernizację placówek oświatowych oraz budowę żłobków przeznaczy kwotę prawie 40 mln złotych.
Ursynów Północny: tajemnice Potoku Służewieckiego Potok Służewiecki czy, jak kto woli, potocznie Smródka. Niepozorna „rzeczka” wcale niewyznaczająca granicy między Ursynowem a Mokotowem (biegnie ona wzdłuż jezdni Doliny Służewieckiej), skrywa w sobie niezwykłą historię i jest ona dużo ciekawsza, niż mogłoby się na pozór wydawać. Historię tę, jako PROJEKT URSYNÓW, stowarzyszenie mieszkańców Ursynowa, chcielibyśmy Państwu znacznie przybliżyć.