Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Ursynowscy seniorzy radzą!

22-03-2023 20:59 | Autor: Bogusław Lasocki
Życie współczesne jest coraz bardziej skomplikowane, a z jego realiami, problemy mają praktycznie wszyscy, choć w różnym stopniu. W tym kontekście widoczna jest szczególnie trudna sytuacja osób starszych.

Problemy ze zdrowiem, utrata bliskich, zakończenie życia zawodowego, samotność i izolacja, brak pieniędzy, utrata samodzielności, nuda, brak bezpieczeństwa i poczucie bycia niepotrzebnym – z tym seniorzy, a zwłaszcza samotni, muszą się mierzyć na co dzień. Na szczęście funkcjonuje wiele struktur samorządowych i organizacji pozarządowych, próbujących wychodzić naprzeciw potrzebom osób starszych.

Ursynowska Rada Seniorów

Już blisko dziesięć lat temu grupa działaczy samorządowych podjęła próbę szerszego wyjścia naprzeciw problemom seniorów, tworząc założenia ogólnowarszawskiej struktury senioralnej. Zaowocowało to utworzeniem w 2014 roku Warszawskiej Rady Seniorów i następnie powstaniem rad dzielnicowych. W analogiczny sposób w 2016 r. powstała ursynowska Rada Seniorów.

Dzielnicowa rada seniorów jest organem opiniującym. Zajmuje się między innymi wyborem miejsc przyjaznych seniorom. Aktywizuje i integruje starszą część ursynowskiego społeczeństwa, zapobiega jej marginalizacji. Członkowie rady doradzają władzom Ursynowa w kwestiach związanych z seniorami oraz sami inicjują różne akcje poprzez wystąpienia czy uchwały. Jednym z podstawowych zadań jest ochrona praw i dbanie o poszanowanie godności seniorów, przełamywanie stereotypowego postrzegania społecznej roli osób starszych. Ważna funkcja Rady to wskazywanie władzom dzielnicy potrzeb w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób w wieku senioralnym.

Często panuje przekonanie, że Rada Seniorów to takie ciało, które ma bezpośrednią moc sprawczą - własny budżet, ma możliwość samodzielnego dokonywania zakupów, posiada jakiś obszar decyzyjny. Niestety, tak nie jest. Z mocy stosownych regulacji prawnych, Rada pełni funkcje opiniotwórcze i w jakimś zakresie doradcze , działając w oparciu o konsultacje i kontakty z mieszkańcami, głównie osobami starszymi. Rada Seniorów współpracuje w tym zakresie z Radą Dzielnicy, przekazując uwagi, opinie i wskazując potrzeby w szczególności ursynowskich seniorów. Jednak z drugiej strony Rada Seniorów pełni również funkcje informacyjne, przekazując ważne wiadomości pochodzące z instytucji, organów, w tym z Warszawskiej Rady Seniorów, i oczywiście z Urzędu Dzielnicy. Trzeba dodać, że Rada ursynowska ma swojego stałego przedstawiciela w Radzie warszawskiej.

Ze względu na czteroletnią kadencyjność, z początkiem 2023 roku rozpoczęła pracę kolejna, trzecia już Rada Seniorów. W obecnym składzie znajdują się trzy osoby, które były członkami Rady od pierwszej kadencji: Irena Wuttke-Miszczak, pełniąca kolejny raz funkcję przewodniczącej, Irena Karpowicz - współzałożycielka i od początku zaangażowana aktywistka Kluboteki Dojrzałego Człowieka oraz Sławomir Litwin - społecznik z osiedla Stokłosy, który m. in. przyczynił się do powstania siłowni plenerowej przy ul. Bacewiczówny i wreszcie porządnego wyremontowania schodów do stacji Metra Stokłosy. Poza wymienionymi, w skład Rady wchodzą: Jerzy Andruchów – sekretarz, Henryk Ditchen, Janina Gębarska, Czesława Gołąb, Teresa Jurczyńska-Owczarek, Włodzimierz Konecki, Halina Kupiecka, Barbara Mąkosa-Stępkowska, Irena Miękus-Calak – zastępca przewodniczącej, Andrzej Rogatko, Krzysztof Schnitzer i Małgorzata Tomaszewska.

Dzielnica - seniorom

Podczas ostatniego posiedzenia ursynowskiej Rady Seniorów w dniu 16 marca 2023 r., jednym z punktów było omówienie propozycji inicjatyw Dzielnicy dla seniorów oraz konsultacje z burmistrzem Robertem Kempą i zastępcą burmistrza Jakubem Berentem. Wśród atrakcyjnych propozycji Zarządu Dzielnicy można wymienić:

- W ramach działań na rzecz osób starszych w dzielnicy, zostanie sfinansowanych 11 projektów wybranych w rozstrzygniętym niedawno konkursie spośród ofert składanych przez lokalne organizacje pozarządowe. Seniorzy zyskają dostęp do wielu bezpłatnych aktywności – zajęć plastycznych, teatralnych i rekreacyjno-sportowych (kajaki, nordic walking, tenis stołowy, tango argentyńskie, brydż) oraz warsztatów kulinarnych i wielu innych atrakcji. W okolicach Tygodnia Seniora w październiku 2023 r. będzie zorganizowany wyjazd autokarem do Modlina na specjalistyczny tor samochodowy dla osób zainteresowanych doszkoleniem się w zakresie umiejętności jazdy samochodem. Przewidziane jest również wsparcie ursynowskich kombatantów w organizacji ich spotkań okolicznościowych.

- Zorganizowanie we współpracy z ursynowskim SP ZOZ dwóch pikników profilaktycznych "Na zdrowie" na parkingu obok Urzędu Dzielnicy, dedykowanych głównie ursynowskim seniorom. Pierwszy odbędzie się już w maju - dla wszystkich mieszkańców oraz w październiku - w ramach "Tygodnia seniora" ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ursynowskich seniorów. Wstępnie ustalony zakres obejmuje bardzo szeroką profilaktykę zdrowotną. Szczegółowy zakres tematyczny i sposób realizacji są obecnie uzgadniane z ursynowskim SP ZOZ.

- Przewiduje się organizowanie działań dotyczących aktywnego wypoczynku seniorów, jak np. spływ kajakami czy wycieczki . W okolicach Tygodnia Seniora w październiku 2023 r. będzie zorganizowany wyjazd autokarem do Modlina na specjalistyczny tor samochodowy dla osób zainteresowanych doszkoleniem się w zakresie umiejętności jazdy samochodem.

- W zakresie sportu planuje się uruchomić nowe nieodpłatne zajęcia ogólnorozwojowe, w tym wzmacniające kręgosłup. Już obecnie Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi zajęcia pod hasłem „Senior Starszy, Sprawniejszy”. Jest to program, w ramach którego prowadzona jest gimnastyka usprawniająca dla osób w wieku 55+. Systematyczne uczestniczenie w takich zajęciach spowalnia procesy starzenia, poprawia funkcjonowanie kręgosłupa i całego organizmu.

Spojrzenie na świat

Przykładem ułatwiania seniorom spojrzenia na świat i na to, co jest w koło, jest działalność ursynowskiej fundacji Kluboteka Dojrzałego Człowieka. Pracująca całkowicie społecznie, w trybie "non profit", fundacja została założona już 12 lat temu przez Irenę Karpowicz (zarazem członka ursynowskiej Rady Seniorów) i Magdę Dąbrowską. Działalność ukierunkowana na seniorów, zapewniając im bardzo szerokie możliwości samorealizacji i aktywności. Funkcjonuje tam ponad dwadzieścia tematycznych grup zainteresowań z zakresu kultury, sztuki, rękodzieła artystycznego, nauki języków, również koło fotograficzne. Jako przykładową aktywność można wymienić grupę "Italomania". Tworzą ją seniorzy wolontariusze, którzy kochają Włochy. Na każde spotkanie przygotowują prezentacje z interesujących ich tematów. Mogą to być np. filmy, sztuka, teatry, piosenki, turystyka, literatura włoska. Grupa istnieje już 6 lat. Organizuje spotkania, w których uczestniczyli m. in. Aleksandra Seghi - znana blogerka, specjalistka tematyki włoskiej i autorka kilkunastu książek, Urszula Rzepczak z Polsatu, przedstawiciele ambasady, prasy włoskiej. "Italomaniacy" wyjeżdżają często do Włoch, organizując wszystko samodzielnie i realizując wszystko na zasadach wolontariatu.

Z inicjatywy Urzędu m. st. Warszawy, będącego również wydawcą, dla seniorów został stworzony Warszawski Miesięcznik Seniorów "Pokolenia", udostępniany bezpłatnie. Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb tematyka zapewnia nie tylko interesującą lekturę, ale również wiedzę o aktualnych wydarzeniach kulturalny, społecznych i innych, odbywających się w Warszawie. Miesięcznik jest udostępniany w wielu punktach miasta, zaś kolportażem na swoim terenie zajmują się poszczególne dzielnicowe Rady Seniorów. Ursynów otrzymuje najwięcej, bo aż 1500 egzemplarzy. Żeby było sprawniej i szybciej, w rozwożeniu uczestniczyła również przewodnicząca ursynowskiej Rady Seniorów Irena Wuttke-Miszczak. Taka akcja odbyła się w ostatnią środę. Oferowane egzemplarze "Pokolenia" rozchodziły się jak świeże bułeczki.

Wróć